Nabobil.no og klimapåvirkning

August 15, 2019
Kjekt å vite

Å kjøre bil bidrar ikke til å redusere klimautslipp. Men gjennom å dele på den eksisterende bilparken, kjøre sjeldnere og velge elbil når du kan, så mener vi at nabobil.no kan være en positiv bidragsyter til fremtidige utslippskutt.

Det vil alltid være vanskelig å snakke om utslippskutt når man driver med bil. Særlig fordi Nabobil.no og våre kollegaer gjør bilen lettere tilgjengelig for folk flest gjennom bildeling.

Våre private utleiere tilbyr små bybiler til de som skal på møter i byen eller ærender i helgen, varebiler til de som flytter eller skal en tur på IKEA, og ikke minst store SUV-er og stasjonsvogner til familier eller vennegjenger som vil på fjellet for å stå ski eller bilferie i Lofoten i ferien.

På kort sikt er det mulig at vi bidrar til flere kilometer kjørt på norske veier, der alternativet hadde vært å ta kollektivt eller bli hjemme. Nabobils leietakere har kjørt hele 900 ganger rundt jordkloden siden oppstarten i 2015. Så nei, det er ikke småtteri!

Hva er det da som gjør at vi fortsatt kan snakke om at vi representerer morgendagens mobilitet og påberoper oss å være et mer miljøvennlig alternativ til at alle kjører egen privatbil?

Bedre utnyttelse av dagens bilpark

I Nabobil jobber vi hver dag med å legge til rette for at folk i hele landet kan utnytte bilparken bedre. Norske privatbiler står i snitt stille 23 timer i døgnet. Ved å dele bilene vi allerede har parkert i gatene kan vi redusere behovet for å stadig tilføre nye. Dette vil på sikt kunne føre til at salg og produksjonen av nybil vil gå ned. Det er i dag over 7000 delt biler på plattformen.

Mer miljøvennlige biler enn i befolkningen generelt

Bilene som idag er tilgjengelig på Nabobil.no består av hele 20 prosent elbiler, mot 7 prosent i befolkningen generelt. Elbiler er både svært lett tilgjengelig og populære hos oss. Både Nissan Leaf og Tesla er begge blant de fem mest etterspurte bilmodellene på plattformen. Vi ser at det ikke bare er til de små byturene, der bruk av elbil har svært positiv effekt for luftkvaliteten, men også på de lengre familieturene at elbiler blir valgt. Nordmenn hekter nå campingvogner på Teslaer og legger ut på sommerferie!

Kjører sjeldnere når man ikke eier bil

I følge Miljødirektoratet står veitrafikken for 17 prosent av klimagassutslippene i Norge i dag. Den norske bilflåten består av svimlende tre millioner personbiler. Vi mener vi kan bidra til å senke begge disse størrelsene.

90 prosent av de som ikke eier bil oppgir at de ville ha kjørt langt mer om de eide en. Og i følge transportøkonomisk institutt kan én delt bil erstatte inntil 12 privateide biler. Det betyr at vi ved å oppmuntre til, og legge til rette for, å klare seg uten privateid bil, kan Nabobil bidra til mindre bilkjøring og færre biler på veiene.

Fremtidens mobilitet

Å tro at alle skal droppe privatbilen i morgen er selvsagt en utopi. Da ville heller ikke vår forretningsmodell fungert veldig bra. Men å bidra til at færre kjøper nybil, flere dropper bil nummer to, og kanskje at det å erstatte SUV’en med et miljøvennlig alternativ som kan løse hverdagslogistikken, bør være realistisk å kunne oppnå. Klarer vi dette vil antallet kilometer på norske veier garantert gå ned og utslippene reduseres.

Vi har en stor og viktig jobb foran oss, og det krever flere aktører for å løse utfordringene forbundet med hvordan vi forflytter oss. Bildeling er bare én brikke i det store mobilitetsbildet og generelt må vi alle bli enda mer bevisst på hva ansvarlig forbruk i hverdagen betyr for den enkelte.

Vi oppfordrer alle til å omfavne de nye delings- og mobilitetstjenestene som dukker opp med nysgjerrighet, de er alle med på å gjøre norske byer til enda bedre steder å bo og bevege seg rundt i.


Lotte Børnick-Sørhaug

Lotte er markedssjef i Nabobil.no

Relaterte Innlegg