Nabobil.no og klimapåvirkning

August 15, 2019
Kjekt å vite

På hvilken måte kan Nabobil.no være en positiv bidragsyter til fremtidige utslippskutt?

Det vil alltid være vanskelig å snakke om utslippskutt når man driver med bil. Særlig fordi Nabobil.no og våre kollegaer i bransjen gjør bilen lettere tilgjengelig for folk flest. Vi tilbyr små bybiler til de som ønsker å frese rundt fra ærend til ærend helgen, varebiler til de som skal flytte eller på IKEA og ikke minst store, dieseldrevne SUVs og stasjonsvogner til familier eller vennegjenger som skal på fjellet eller biltur i ferien.

På kort sikt er det mulig at vi bidrar til flere kilometer kjørt på norske veier. Faktisk har nabobils leietakere kjørt 900 ganger rundt jordkloden siden vår oppstart i 2015! Så nei, det er ikke småtteri.

Hva er det da som gjør at vi fortsatt kan snakke om at vi representerer morgendagens mobilitet og påberoper oss å være et mer miljøvennlig alternativ til privatbilen?

Bedre utnyttelse av dagens bilflåte

For det første er vi opptatt av å utnytte ressursene i dagens bilpark bedre. Vi ønsker å bruke opp de bilene vi har fremfor å stadig tilføre nye biler til den allerede eksisterende bilflåten. Dette vil på sikt kunne føre til at færre kjøper seg nye biler og ytterste konsekvens vil være at produksjonen av nybil vil gå ned.

Mer miljøvennlig flåte enn i befolkningen generelt

Flåten som idag er tilgjengelig på Nabobil.no består av hele 20 % elbiler, mot 7 % i befolkningen generelt. Med andre ord er elbiler svært lett tilgjengelig hos oss, og biler som Nissan Leaf og Tesla er noen av de mest etterspurte bilmodellene på plattformen. Vi synes det er gledelig at så mange velger å kjøre nullutslippsbiler når de leier bil. Ikke bare på de små byturene der bruk av elbil har svært positiv effekt for luftkvaliteten, men også på de lengre familieturene. Nordmenn hekter nå campingvogner på Teslaer og legger ut på sommerferie!

Kampen mot kilometerne

I følge miljødirektoratet står veitrafikken for 17 % av klimagassutslippene i Norge i dag. Den norske bilflåten består av svimlende 3 000 000 personbiler. Vi  mener vi kan bidra til å senke begge disse størrelsene.

90 % av de som ikke eier bil oppgir at de ville ha kjørt langt mer om de eide en. Og i følge transportøkonomisk institutt kan én delt bil erstatte inntil 12 privateide biler. Det betyr at vi ved å oppmuntre til- og legge til rette for at det er mulig å klare seg uten privateid bil kan bidra til mindre bilkjøring og færre biler på veiene.

Å håpe at alle skal droppe privatbilen i morgen er selvsagt en utopi. Da ville heller ikke vår forretningsmodell fungert. Men å bidra til at folk dropper bil nummer to, og kanskje erstatter SUV’en med et miljøvennlig alternativ som kan løse hverdagslogistikken bør ikke bare være mulig, men også realistisk å kunne oppnå. Klarer vi dette vil antallet kilometer på norske veier garantert gå ned og utslippene reduseres!

Fremtidens mobilitet

Vi har en stor og viktig jobb foran oss, og det krever flere aktører for å løse utfordringene forbundet med hvordan vi forflytter oss. Bildeling er bare én brikke i det store mobilitetsbildet og generelt må vi alle bli enda mer bevisst på hva ansvarlig forbruk over “hele fjøla” betyr i hverdagen. Vi vil derfor oppfordre alle til å omfavne de nye delings- og mobilitetstjenestene som dukker opp om dagen med nysgjerrighet, de er alle med på å gjøre norske byer til enda bedre steder å bo og bevege seg rundt i.  

Lotte Børnick-Sørhaug

Lotte er markedssjef i Nabobil.no

Relaterte Innlegg