En kost-nytte vurdering

March 16, 2017
Leietakere

Linn Synnøve Skutlaberg er en av de mest aktive leietakerne på Nabobil.no og har i løpet av det siste året leid bil over 40 ganger. Hennes lille familie på tre mener at kollektivtilbudet i Oslo er så godt at de foreløpig ikke trenger bil annet enn på ferie ut av byen.

- Det blir fryktelig dyrt å ha bil om vi kun bruker den annenhver helg på turer rundt Oslo, så for oss blir det en kost-nytte vurdering, forklarer hun.

Disiplinerer bilbruk

Selv med svært hyppig bruk hevder hun at det fortsatt er betraktelig rimeligere å bruke Nabobil.no enn å eie bil. Hun forklarer at det også er et annet aspekt hun setter pris på ved tjenesten, nemlig det at hun ikke bruker bil like ofte som hun hadde gjort om hun eide bil.

- Jeg disiplinerer mitt eget forbruk! 

At det er visse ulemper forbundet med å leie istedenfor å eie er ikke å komme unna. Å skulle bære med seg ting som barnesete og annet ekstrautstyr kan være litt besværlig, og Linn Synnøve hevder selv at de mister noe av fleksibiliteten og spontaniteten forbundet ved å eie bil.

Fleksibel løsning

- På den andre siden kan jeg bruke Nabobil.no når jeg er på jobb eller ferie i flere andre byer i Norge, og det er sånn sett en veldig fleksibel løsning. Og jeg får stort sett bil i nærheten når jeg trenger det, sier hun.

Da hun for ett år siden tok i bruk tjenesten synes hun det var rart å leie privatpersoners bil, og synes det var høy terskel for å skulle leie av nye utleiere. I dag er hun mer avslappet, og baserer tryggheten på egne erfaringer samt anbefalinger tilgjengelig på nettsiden.

Fellesskapsverdier

På spørsmål om hvor lenge den lille familien vil fortsette å leie istedenfor å eie er hun klar.

- Jeg er ingen idealist, og private interesser er viktig for meg. Samtidig må jeg si at jeg, som et moderne menneske, liker tanken på at vi skal dele på de ressursene vi har. Jo tettere vi bor, jo viktigere blir fellesskapsverdiene, avslutter hun.

Nabobil.no

Nabobil.no er en nettbasert delingstjeneste for leie og utleie av privatbiler. Vi kobler bileiere med personer som ønsker å leie bil og lar deg på den måten tjene penger på bilen din når du ikke bruker den selv. 

Relaterte Innlegg