Høy sikkerhet i Nabobil.no

November 23, 2018
Nytt fra Nabobil.no

Et team fra EY har sikkerhetstestet deler av Nabobils teknologi. Konklusjonen? Hos Nabobil.no er sikkerheten høy. 

Startups har ofte begrensede ressurser og fokus på cyber security kan fort nedprioriteres til fordel for nyskaping og tjenesteutvikling. For å støtte opp under digitalt entreprenørskap har EY etablert et pro-bono program hvor det tilbys tekniske sikkerhetstester og rådgivning til utvalgte startups og små digitale entreprenører.

Nabobil.no fikk gratis sikkerhetstest

Nabobil.no var første selskap ut i en rekke tilsvarende prosjekter. EY ønsker å bidra til at selskap som Nabobil.no kan fortsette å jobbe med sin forretningsidé uten uvissheten knyttet til sikkerhetshull i egne løsninger og risikoen for svakheter.

Prosjektet har blant annet inkludert en test av «Nabobil Uten Nøkkel», en fysisk enhet montert i bilen som lar leietaker låse opp bilen fra Nabobilappen. Sikkerhetstesten har gitt Nabobil.no større innsikt i hvordan angripere forsøker å hacke nettsider og fysiske enheter installert i biler.

Overraskende høyt sikkerhetsnivå

Aleksander Mallasvik er sjef for cyber security i EY i Norge. Han forteller at sikkerhetsnivået i Nabobil.no var høyt.

- Vi var veldig spente på hvor nivået lå med tanke på at Nabobil.no er et relativt lite team og jeg må si at det var overraskende høyt. Vi fant svakheter i systemet, men disse ble forbedret ved relativt enkle grep, sier Mallasvik.

Spennede og lærerikt

For CTO Christian Hager har prosjektet gitt verdifull innsikt i Nabobils risikobilde

CTO og gründer i Nabobil.no, Christian Hager, synes prosjektet har vært spennende og verdifullt.

- Med over 160.000 brukere er det svært viktig at tjenesten vi lager er sikker. EY har gode teknikker for å avdekke sikkerhetshull og deres kompetanse går langt dypere enn det et lite team som vårt besitter. Det har dermed vært utrolig spennende og lærerikt for oss å få delta i dette prosjektet. 

Et godt utredet risikobilde kan gi økt innovasjon

Han tror også at EYs kartlegging kan være med på å redusere utviklingskostnadene på sikt, fordi sikkerhet i større grad nå kan bygges inn i tjenesten tidlig i utviklingsløpet.

– Et tydeligere risikobilde kan medføre at vi faktisk tør å ta større risiko, som kan gi økt innovasjon og resultere i en enda bedre tjeneste for brukerne, avslutter Christian.


Nabobil.no

Nabobil.no er en nettbasert delingstjeneste for leie og utleie av privatbiler. Vi kobler bileiere med personer som ønsker å leie bil og lar deg på den måten tjene penger på bilen din når du ikke bruker den selv. 

Relaterte Innlegg