En tjeneste avhengig av tillit

March 26, 2017
Nytt fra Nabobil.no

Nå skal brukerne av Nabobil.no identifisere seg med BankID.

Vi vet at biler i Norge i snitt står stille 23 timer i døgnet, og at mange velger å ikke ha bil fordi de vanskelig kan forsvare utgiften. På Nabobil.no har derfor naboer over hele landet sagt seg villig til å leie ut bilen sin til deg. For at en slik tjeneste skal fungere er vi helt avhengig av stor tillit mellom brukerne på plattformen. Leietaker må være sikker på at den bilen de har booket stemmer overens med annonsen de fant på Nabobil.no og at bilen overleveres på avtalt tid og sted. Til gjengjeld må utleier vite hvem de faktisk skal leie ut bilen sin til, samt kunne forsikre seg om at leietaker er en kyndig sjåfør som vil behandle bilen med varsomhet og respekt.

For at en slik tjeneste skal fungere er vi helt avhengig av stor tillit mellom brukerne på plattformen

Denne tilliten skapes i  møtet mellom utleier og leietaker på Nabobil.no. Etter at et leieforhold er gjennomført blir begge parter bedt om å legge igjen en anmeldelse og karakter av den andre. På den måten kan du enkelt skape deg et inntrykk av leietaker før du aksepterer leieforholdet. Brukerne får også anledning til å sende en privat beskjed til motparten, samt en notat til Nabobil.no.

‍På BankID-dagen i april snakket Even Heggernes om hvordan vi skaper tillit mellom brukerne på Nabobil.no

Når du tar i bruk plattformen vår for første gang vil kvaliteten på profilen din være lav fordi du mangler anmeldelser. Det blir litt som den første jobben - arbeidsgiver krever erfaring, men noen må gi deg anledning til å opparbeide deg denne erfaringen. Her kommer identifisering ved hjelp av BankID inn. Med BankID gjør du rede for hvem du er - og bekrefter at du er villig til å inngå bindende avtaler med en annen part.

Med innføring av identifisering ved hjelp av BankID blir vår løsning enda tryggere for alle parter involvert - og vi håper det oppleves som positivt både for utleiere og leietakere!

Even Heggernes

Even er daglig leder i Nabobil.no

Relaterte Innlegg