Bilfritt småbarnsliv

October 20, 2017
Leietakere

Representerer unntaket

Folk flest eier bil. Gjør de ikke det er det rimelig å anta at de går til anskaffelse av bil når de får barn. Vanja og familien derimot, er på mange måter derfor et unntak. Det siste året har de valgt å leie bil på Nabobil.no når behovet for bil melder seg, og i følge Vanja selv er dette enklere og mer tilgjengelig enn hos de tradisjonelle leiebilselskapene.

- Å leie fra noen i nabolaget gjør det lettere å både hente og levere i en travel hverdag, forteller Vanja, og understreker at det som oftest også er rimeligere å leie bil av naboen enn av et leiebilselskap.  

Behov og kostnad viktigste drivere

Det er flere grunner til at den lille familien har valgt å klare seg uten bil i husholdningen.

- For det første bor vi sentralt til i Oslo og har ikke det store behovet for bil i hverdagen. De få gangene vi trenger bil er det like greit å leie, forteller hun.

Den andre grunnen er i følge henne selv et rent kostnadsspørsmål.

- Bil er en kostnad jeg ikke kan forsvare i dag, hevder hun.

Vanja innrømmer at et bilfritt liv ikke alltid er like enkelt og fleksibelt som å eie egen bil. Hun driver som smykkedesigner med eget firma og og trenger ofte bil i forbindelse med messer og utstillinger.

- Det er litt slitsomt å ikke ha bil til bruk i jobb, men det hadde vært langt mer ukomfortabelt uten Nabobil.no. Samtidig kan jeg velge biler det uansett ikke ville ha vært naturlig for meg å eie, som større varebiler for eksempel.

Ellers leier familien bil etter behov, og velger gjerne de små fremfor de større bilene.

- Noen ganger leier vi bil fordi familien skal på tur, da holder det stort sett med en mindre bil, forklarer hun.

God samvittighet?

Vanja har helt klart et bevisst forhold til det å ikke eie bil, og mener det er bra for miljø og samfunn at vi deler på både varer og utgifter.

- Det er nok en del av fremtiden å dele istedenfor at alle sitter på hvert sitt av alt - det kan vi egentlig ikke forsvare slik verden ser ut idag. Ved bruk av Nabobil.no kan man kanskje pynte på samvittighet også, avslutter hun.

Nabobil.no

Nabobil.no er en nettbasert delingstjeneste for leie og utleie av privatbiler. Vi kobler bileiere med personer som ønsker å leie bil og lar deg på den måten tjene penger på bilen din når du ikke bruker den selv. 

Relaterte Innlegg